Služby

Sme jedinečná firma, ktorá kvalitné pomáha firmám s účtovníctvom.

Podvojné účtovníctvo

Kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej a posudzovanie oprávnenosti nákladov. Spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (odberateľské a dodávateľské faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, bankové výpisy a interné doklady) Vedenie hlavnej knihy. Vedenie analytickej evidencie. Vedenie účtovného denníka. Vedenie pokladničnej knihy. Vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr.

  ✔ Kompletná evidencia všetkých účtovných dokladov
  ✔ Definovanie účtovného rozvrhu podľa požiadaviek organizácie
  ✔ Čiselník trvalých a opakovaných príkazov k úhrade
  ✔ Spracovanie príkazu k úhrade jednoduchým výberom

Jednoduché účtovníctvo

Uvedomujeme si, že vedenie jednoduchého účtovníctva nemusí byť pre každého naozaj jednoduché, preto Vaše starosti s vedením peňažného denníka a ostatných účtovných kníh môžete prenechať na nás. A verte mi, určite nebudete ľutovať lebo naše služby su prvotriedne.

  ✔ Spracovanie účtovných dokladov
  ✔ Vedenie peňažného denníka
  ✔ Evidencia vydaných / prijatých faktúr
  ✔ Vedenie pokladničnej knihy

Outsourcing účtovníctva

Doba, kedy spoločnosti boli schopné zaobstarať všetky činnosti pomocou interných zdrojov, je už dávno preč.Súčasným trendom je outsourcing. Čo to vlastne outsourcing je? samotné slovo "outsourcing" vzniklo spojením slov "outside" a "resource". Voľne preložené ako "využitie vonkajších zdrojov". Zmyslom outsourcingu je nerobiť to, čo pre mňa môže urobiť niekto iný lacnejšie, kvalitnejšie a radšej sa sústrediť na tú oblasť podnikania, v ktorej sám vynikám. Je to jedna z techník, ktorá pomáha riešiť nikdy nekončiaci proces "orezávania nákladov

  ✔ Znížte počet administratívnych zamestnancov
  ✔ Znížte si náklady s nimi spojené
  ✔ Nemusíte vlastniť žiadny účtovný softvér
  ✔ Znížte riziko úniku citlivých informácií
  ✔ Zbavíte sa rizika chýb vašej účtovníčky

Mzdy a personalistika

Trendom dnešnej doby je venovať sa marketingu a zárobkovej činnosti a starosti spojené s personálnou agendou a výpočtom miezd prenechať účtovným spoločnostiam. Toto rozhodnutie Vám ušetrí prevádzkové náklady za vlastnú mzdovú učtáreň – neplatíte mzdovú účtovníčku , odvody, potrebné vzdelávanie a v neposlednej rade software. Mzdy v našej spoločnosti spracovávajú pravidelne odborne školení mzdoví účtovníci, čo je nevyhnutná podmienka v spleti neustále sa meniacich zákonov a predpisov. V prípade otázok a dotazov sme Vám každý deň k dispozícii telefonicky alebo prostredníctvom e- mailu.

  ✔ Vyhotovenie pracovnej zmluvy
  ✔ Vyhotovenie dohôd
  ✔ Kompletná personalistika, osobný spis
  ✔ Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
  ✔ Vyhotovenie výplatných listín
  ✔ Vedenie mzdových listov
Firemné sídlo

✔ Sídlo pre naších zákazníkov zapísané v obch. registri už od 40e / mesiac
✔ Úspora nákladov na prenájom
✔ Poštová schránka označená firemným názvom
✔ Preberanie a úschova pošty

Daňová optimalizácia

✔ Legálne možnosti daňovej optimalizácie v súlade s platnou legislatívou
✔ Minimalizácia daňového zaťaženie
✔ Daňové plánovanie

Poradenstvo

✔ Spracovanie podnikateľských plánov a zámerov
✔ Podklady pre bankové úvery
✔ Finančná analýza
✔ Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia

Administratívne služby

✔ Preberanie a úschova pošty
✔ Spracovanie pošty a elektronické preposielanie
✔ Vlastná telefónna linka a preberanie hovorov
✔ Sekretárske služby

TOP služby v oblasti účtovníctva

Počiatok spoločnosti sa datuje do roku 1992, keď skupina zakladajúcich členov vytvorila združenie fyzických osôb s predmetom činnosti zameraným na vedenie ekonomickej agendy a podnikateľské poradenstvo. Počiatkom roka 1995 sa zmenila právna forma na spoločnosť s ručením obmedzeným a na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločníkov v marci 2001 sa spločnosť transformovala na akciovú spoločnosť s názvom PSW, a.s. Dubnica nad Váhom.

 

Špecializujeme sa na vývoj a dodávky ekonomického informačného systému a poskytovanie súvisiacich služieb. Od svojho vzniku sa zaoberáme:
⦁ externým vedením podvojného účtovníctva
⦁ externým vedením miezd
⦁ ekonomickým a účtovným poradenstvom
⦁ poradenstvom v oblasti organizácie a riadenia
⦁ podnikateľskými projektami so zameraním na požiadavky vyplývajúce z podmienok poskytovania bankových úverov

Pôsobíme hlavne trenčianskom, trnavskom, nitrianskom, žilinskom a bratislavskom regióne, kde sú našimi zákazníkmi desiatky firiem výrobného a obchodného zamerania vrátane spoločností so zahraničnou účasťou.
Našim prvoradým cieľom je spokojnosť klientov. Kvalitnými produktami a službami chceme zabezpečovať prosperitu a rozvoj spoločnosti na trhu podnikových informačných systémov a ekonomických služieb na Slovensku.

Test