amulet

Čo je Amulet ?

 • je to predmet, o ktorom sa verí, že nositeľa ochráni svojou magickou silou pred chorobami, nešťastím alebo zlými magickými silami." Samotné  slovo je odvodené z latinského „amuletum“ a znamená objekt, ktorý ochraňuje, respektíve lekársky prostriedok. „Amoliri“ zasa znamená odsunúť, oddialiť.(zdroj: wikipédia, Witches world)
 • Používanie amuletov je známe od dôb predhistorických, z ktorých sa našli amulety z kostí, hliny, bronzu. Zväčša pochádza z prírody, môže ním byť zvieracia kosť, kameň, zub, pierko, kus dreva, sušené byliny, hlinené či sklenené koráliky, kožené remence. Amulet si nemôžte vyrobiť, iba upraviť do podoby, aby ste amulet mohli nosiť pri sebe.

 

Čo je ekonomický informačný sysytém Amulet ?

EIS Amulet, chránený ochrannou známkou, bol uvedený do praxe začiatkom druhej polovice 90-tych rokov a je určený pre malé a stredné podnikateľské subjekty. V posledných rokoch bol ukončený vývoj III. generácie programového vybavenia v rozsahu:

 • Sklad
 • Odbyt
 • Evidencia majetku
 • Personalistika a mzdy
 • Výroba
 • Podvojné účtovníctvo

 

Prečo si vybrať EIS Amulet?
...pretože:
 • je to ucelený systém obsahujúci všetky podstatné moduly s komfortnou obsluhou
 • dokonalou previazanosťou modulov minimalizuje papierové výstupy a administratívnu prácu
 • umožňuje realizovať postupnú migráciu z iného EIS na EIS Amulet po moduloch
 • je silne preddefinovateľný (číselníky, počiatočné nastavenia...)
 • plne využíva výkon 32-bitové prostredia Windows
 • je pravidelne aktualizovaný aby spĺňal legislatívu SR a požiadavky orgánov štátnej správy
 • umožňuje priame výstupy pre Homebanking a Internetbanking
 • je napojiteľný na iné EIS, dochádzkové systémy, registračné pokladnice
 • máme dlhoročné skúsenosti z prevádzky stoviek inštalácii systému
 • ponúkame priaznivé ceny a platobné podmienky
 • veľmi pružne reagujeme na požiadavky užívateľov
 • užitočné a efektívne podnety na funkcioanlitu systému priebežne zapracovávame v rámci vývoja do systému.
NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...