amulet - moduly

Ekonomický informačný systém pozostáva z nasledovných modulov:

 • skladové hospodárstvo
 • odbyt
 • evidencia a odpisovanie majetku
 • podvojné účtovníctvo
 • personalistika a mzdy
 • výroba
 • web.amulet - webová nadstavba pre publikovanie dát vo forme www stránok v sieti intranet/internet

 

Jednotlivé moduly okrem modulu "Výroba" môžu byť prevádzkované samostatne. Modul "Výroba" je nadstavbou modulu "Skladové hospodárstvo".

 

Základná charakteristika všetkých modulov:

 • spoločné číselníky:
  • užívateľov
  • stredísk
  • zákaziek
  • prevádzok
 • dva režimy zobrazenia dát:
  • stránkový režim (1 záznam je zobrazený na ploche okna)
  • riadkový režim (1 záznam je zobrazený v 1 rolovateľnom riadku mriežky)
 • súčasné zobrazenie údajov so vzťahom hlavička<->riadky
 • zoradnie dát podľa ľubovoľného stĺpca, resp. viacerých stĺpcov
 • 2 spôsoby vyhľadávania:
  1. definovaním vyhľadávaciej podmienky
  2. interaktívne vyhľadávanie v riadkovom režime
 • 3 spôsoby filtrovania dát:
  1. definovaním filtračnej podmienky typu od - do
  2. definovaním rozširenej filtračnej podmienky s priamym použitím jazyka SQL
  3. rýchlym filtrom konkrétneho stĺpca v riadkovom režime
 • označovanie záznamov za účelom ďaľšieho spracovania resp. tlače
 • export údajov do .xls súboru
 • uloženie tlačovej zostavy do súboru rôzneho typu: .pdf, .rft, .xls, .html, .txt, .jpg, .bmp...
 • priame odmailovanie tlačovej zostavy
 • vstavaný generátor tlačových zostáv
 • napojiteľnosť k databáze prostredníctvo ODBC ovládača napr. k programu MS EXCEL, OpenOffice.org CALC
 • užívateľské naaranžovanie vzhľadu okien (formulárov) s možnosťou následného uloženia pre konrétneho užívateľa. Nastaviteľné prvky:
  • pozícia okna na obrazovke
  • veľkosť okna
  • horizontálne rozdelenie okna pre:
   • oblasť hlavičkových údajov (hlavička faktúry, príjemky...)
   • riadkových(položkových) údajov (riadky/položky faktúry, príjemky...)
  • poradie stĺpcov mriežky pri riadkovom zobrazení
  • šírka stĺpcov mriežky pri riadkovom zobrazení
  • počiatočné zoradenie záznamov
  • počiatočný filter pre zobrazenie dát
NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...