amulet - moduly

Ekonomický informačný systém pozostáva z nasledovných modulov:

 • skladové hospodárstvo
 • odbyt
 • evidencia a odpisovanie majetku
 • podvojné účtovníctvo
 • personalistika a mzdy
 • výroba
 • web.amulet - webová nadstavba pre publikovanie dát vo forme www stránok v sieti intranet/internet

 

Jednotlivé moduly okrem modulu "Výroba" môžu byť prevádzkované samostatne. Modul "Výroba" je nadstavbou modulu "Skladové hospodárstvo".

 

Základná charakteristika všetkých modulov:

 • spoločné číselníky:
  • užívateľov
  • stredísk
  • zákaziek
  • prevádzok
 • dva režimy zobrazenia dát:
  • stránkový režim (1 záznam je zobrazený na ploche okna)
  • riadkový režim (1 záznam je zobrazený v 1 rolovateľnom riadku mriežky)
 • súčasné zobrazenie údajov so vzťahom hlavička<->riadky
 • zoradnie dát podľa ľubovoľného stĺpca, resp. viacerých stĺpcov
 • 2 spôsoby vyhľadávania:
  1. definovaním vyhľadávaciej podmienky
  2. interaktívne vyhľadávanie v riadkovom režime
 • 3 spôsoby filtrovania dát:
  1. definovaním filtračnej podmienky typu od - do
  2. definovaním rozširenej filtračnej podmienky s priamym použitím jazyka SQL
  3. rýchlym filtrom konkrétneho stĺpca v riadkovom režime
 • označovanie záznamov za účelom ďaľšieho spracovania resp. tlače
 • export údajov do .xls súboru
 • uloženie tlačovej zostavy do súboru rôzneho typu: .pdf, .rft, .xls, .html, .txt, .jpg, .bmp...
 • priame odmailovanie tlačovej zostavy
 • vstavaný generátor tlačových zostáv
 • napojiteľnosť k databáze prostredníctvo ODBC ovládača napr. k programu MS EXCEL, OpenOffice.org CALC
 • užívateľské naaranžovanie vzhľadu okien (formulárov) s možnosťou následného uloženia pre konrétneho užívateľa. Nastaviteľné prvky:
  • pozícia okna na obrazovke
  • veľkosť okna
  • horizontálne rozdelenie okna pre:
   • oblasť hlavičkových údajov (hlavička faktúry, príjemky...)
   • riadkových(položkových) údajov (riadky/položky faktúry, príjemky...)
  • poradie stĺpcov mriežky pri riadkovom zobrazení
  • šírka stĺpcov mriežky pri riadkovom zobrazení
  • počiatočné zoradenie záznamov
  • počiatočný filter pre zobrazenie dát
NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...