amulet - moduly - odbyt - edi

amulet - odbyt - edi

 

... je nadstavba modulu Amulet-Odbyt, ktorý zabezpečuje elektronickú výmenu dokumentov medzi obchodnými partnermi.

 

čo je EDI?

  • je to skratka z anglického názvu Elektronic Data Interchange čo v slovenčine znamená elektronická výmena dát
  • je to moderný spôsob kominikácie medzi dvoma nezávislými subjektami, pri ktorom dochádza v výmene štandartných štrukturovaných obchodných a iných dokumentov elektronickou formou*
  • kompatibilta elektronických dokumentov je zabezpečená aplikovaním medzinárodného štandartu pre elektronický prenos dát - UN/EDIFACT

 

ciele EDI

  • zvýšiť rýchlosť, efektivitu a kvalitu komunikácie
  • minimalizovať chybovosť komunikácie
  • minimalizovať  papierovú formu dokumentov
  • znižovať náklady na komunikáciu (tlač, poštovné)

 

dokumenty na výmenu

  • dodacie listy - export vo formáte Inhouse(správa DESADV)
  • objednávky - export aj import vo formáte Inhouese(správa ORDERS)
  • faktúry - export aj import vo formáte Inhouse(správa INVOIC)*prevzaté zo stránky www.ccv.cz
NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...