amulet - moduly - odbyt - edi

amulet - odbyt - edi

 

... je nadstavba modulu Amulet-Odbyt, ktorý zabezpečuje elektronickú výmenu dokumentov medzi obchodnými partnermi.

 

čo je EDI?

  • je to skratka z anglického názvu Elektronic Data Interchange čo v slovenčine znamená elektronická výmena dát
  • je to moderný spôsob kominikácie medzi dvoma nezávislými subjektami, pri ktorom dochádza v výmene štandartných štrukturovaných obchodných a iných dokumentov elektronickou formou*
  • kompatibilta elektronických dokumentov je zabezpečená aplikovaním medzinárodného štandartu pre elektronický prenos dát - UN/EDIFACT

 

ciele EDI

  • zvýšiť rýchlosť, efektivitu a kvalitu komunikácie
  • minimalizovať chybovosť komunikácie
  • minimalizovať  papierovú formu dokumentov
  • znižovať náklady na komunikáciu (tlač, poštovné)

 

dokumenty na výmenu

  • dodacie listy - export vo formáte Inhouse(správa DESADV)
  • objednávky - export aj import vo formáte Inhouese(správa ORDERS)
  • faktúry - export aj import vo formáte Inhouse(správa INVOIC)*prevzaté zo stránky www.ccv.cz
NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...