amulet - moduly - odbyt - penalizácia

amulet - odbyt - penalizácia

 

... je nadstavba modulu Amulet-Odbyt, ktorý umožňuje generovať penalizačné faktúry za omeškané úhrady.

 

Vlastnosti

 • nastavenie dennej úrokovej sadzby v % odberateľovi
 • podklad pre penalizáciu
  • označené faktúry
  • faktúry na 1 odberateľa
 • určenie obdobia penalizácie
 • väzba vyúčtovacej faktury k penalizačnej faktúre
  • 1:1 - 1 vyúčtovacia faktúra = 1 penalizačná faktúra
  • n:1 - viac vyúčtovacích faktúr = 1 penalizačná faktúra
 • zamedzenie viacnásobnej penalizácii

 


NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...