amulet - moduly - odbyt - upomienkovanie

amulet - odbyt - upomienkovanie

 

... je nadstavba modulu Amulet-Odbyt, ktorý umožňuje generovať upomienky za neuhradené faktúry.

 

Vlastnosti

 • nastavenie povolenia upomienkovať
  • odberateľa
  • vyúčtovaciu faktúru
 • sled upomienok
  • I. upomienka
  • II. upomienka
  • III. upomienka
  • inkasný príkaz
 • možnosť predľženia splatnosti
 • počiatočné nastavenie parametrov upomienkovania
  • časové úseky medzi I., II., III. a inkasnym príkazom
  • texty upomienok
  • text e-mailovej správy
 • tlač upomienky + príloha so zoznamom neuhradených faktúr
 • farebné rozlíšenie faktúr
  • k odoslaniu
  • neodoslané
  • odoslané


NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...