amulet - moduly - odbyt - upomienkovanie

amulet - odbyt - upomienkovanie

 

... je nadstavba modulu Amulet-Odbyt, ktorý umožňuje generovať upomienky za neuhradené faktúry.

 

Vlastnosti

 • nastavenie povolenia upomienkovať
  • odberateľa
  • vyúčtovaciu faktúru
 • sled upomienok
  • I. upomienka
  • II. upomienka
  • III. upomienka
  • inkasný príkaz
 • možnosť predľženia splatnosti
 • počiatočné nastavenie parametrov upomienkovania
  • časové úseky medzi I., II., III. a inkasnym príkazom
  • texty upomienok
  • text e-mailovej správy
 • tlač upomienky + príloha so zoznamom neuhradených faktúr
 • farebné rozlíšenie faktúr
  • k odoslaniu
  • neodoslané
  • odoslané


NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...