amulet - moduly - skladové hospodárstvo

Základná charakteristika:

 • 30 znakov pre definovanie kódu skladovej položky
 • štyri 30-znakové polia pre doplnkovú identifikáciu skladovej položky
 • zaradenie skladovej položky do skupín/druhov
 • definovanie základnej a alternatívnej mernej jednotky a pomerom medzi nimi
 • definovanie min. a max. množstva položky na skladoch
 • definovanie nákupných cenníkov
 • definovanie dodávateľa skladovej položky
 • definovanie 5-tich úrovní balenia položky
 • evidencia a sledovanie výrobných čísiel
 • definovanie alternatívnych kódov položky-kódov ktoré používa dodávateľ resp. odberateľ
 • definícia zloženej skladovej položky/výrobku a jej rozpisky/receptu
 • viacúrovňová montáž výrobkov podľa vopred nadefinovanej rozpisky/receptu
 • ľubovolný počet skladov s možnosťou definície:
  • charakteru skladu: bežný, preberací, konsignačný
  • povolených skladových pohybov
  • oprávnených užívateľov
 • spôsoby oceňovania skladových zásob:
  • skutočnými cenami - FIFO
  • priemernými cenami
  • cenovými odchýlkami
 • príjem v zahraničnej mene
 • príjem na sklad s nulovou cenou a neskoršie doplnenie ceny
 • dodatočná oprava ceny na príjemke, aj keď už bol realizovaný výdaj tejto položky
 • príjem na sklad z dodávateľskej objednávky a jej následná aktualizácia (koľko treba ešte dodať)
 • určenie predajnej ceny položky priamo pri príjme a zápis do predajného cenníka
 • možnosť využiť dvojfázový príjem:
  • príjem na preberací sklad -> prijaté položky ešte nie sú zaskladnené a disponibilné pre výdaj
  • prevod z preberacieho skladu na bežný -> položky sú zaskladnené a disponibilné pre výdaj
 • rozpúšťanie vedľajších obstarávacích nákladov do ceny položky pri príjme
 • zaraďovanie položiek do skladových buniek pri príjme
 • prevody medzi skladmi (aj v rámci jedného skladu pri transformovaní položky na inú položku)
 • dva spôsoby realizácie výdaja:
  • manuálny výdaj s možnosťou výberu príjemky, z ktorej sa má vydať
  • automatický výdaj metódou FIFO
 • výdaj zo skladu na základe dodacieho listu, alebo montážneho listu
 • automatický výdaj celej príjemky
 • sledovanie minimálnych a maximálnych zásob v skladoch
 • sledovanie výskytu položky na dokladoch
 • import príjmu z iných ekonomických systémov
 • štandartné tlačové zostavy:
  • obratová súpiska zásob
  • inventúrna súpiska
  • zoznam príjemok, zoznam výdajok
  • podklad pri interný účtovný doklad
  • prehľad bezpohybových položiek
  • tlač štítkov skladových položiek
 • grafické prehľady:
  • vývoj nákupných cien
  • sledovanie min. a max. zásoby
  • nákup položiek v závislosti dodávateľ->druh položky a naopak
 • rozhodovacia kocka-užívateľom definované pohľady na príjem a výdaj v tabuľkovej, resp, grafickéj podobe, tlač a export do .xls formátu
 • testy integrity pre zabezpečenie integrity dát
NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...