amulet - moduly - skladové hospodárstvo

Základná charakteristika:

 • 30 znakov pre definovanie kódu skladovej položky
 • štyri 30-znakové polia pre doplnkovú identifikáciu skladovej položky
 • zaradenie skladovej položky do skupín/druhov
 • definovanie základnej a alternatívnej mernej jednotky a pomerom medzi nimi
 • definovanie min. a max. množstva položky na skladoch
 • definovanie nákupných cenníkov
 • definovanie dodávateľa skladovej položky
 • definovanie 5-tich úrovní balenia položky
 • evidencia a sledovanie výrobných čísiel
 • definovanie alternatívnych kódov položky-kódov ktoré používa dodávateľ resp. odberateľ
 • definícia zloženej skladovej položky/výrobku a jej rozpisky/receptu
 • viacúrovňová montáž výrobkov podľa vopred nadefinovanej rozpisky/receptu
 • ľubovolný počet skladov s možnosťou definície:
  • charakteru skladu: bežný, preberací, konsignačný
  • povolených skladových pohybov
  • oprávnených užívateľov
 • spôsoby oceňovania skladových zásob:
  • skutočnými cenami - FIFO
  • priemernými cenami
  • cenovými odchýlkami
 • príjem v zahraničnej mene
 • príjem na sklad s nulovou cenou a neskoršie doplnenie ceny
 • dodatočná oprava ceny na príjemke, aj keď už bol realizovaný výdaj tejto položky
 • príjem na sklad z dodávateľskej objednávky a jej následná aktualizácia (koľko treba ešte dodať)
 • určenie predajnej ceny položky priamo pri príjme a zápis do predajného cenníka
 • možnosť využiť dvojfázový príjem:
  • príjem na preberací sklad -> prijaté položky ešte nie sú zaskladnené a disponibilné pre výdaj
  • prevod z preberacieho skladu na bežný -> položky sú zaskladnené a disponibilné pre výdaj
 • rozpúšťanie vedľajších obstarávacích nákladov do ceny položky pri príjme
 • zaraďovanie položiek do skladových buniek pri príjme
 • prevody medzi skladmi (aj v rámci jedného skladu pri transformovaní položky na inú položku)
 • dva spôsoby realizácie výdaja:
  • manuálny výdaj s možnosťou výberu príjemky, z ktorej sa má vydať
  • automatický výdaj metódou FIFO
 • výdaj zo skladu na základe dodacieho listu, alebo montážneho listu
 • automatický výdaj celej príjemky
 • sledovanie minimálnych a maximálnych zásob v skladoch
 • sledovanie výskytu položky na dokladoch
 • import príjmu z iných ekonomických systémov
 • štandartné tlačové zostavy:
  • obratová súpiska zásob
  • inventúrna súpiska
  • zoznam príjemok, zoznam výdajok
  • podklad pri interný účtovný doklad
  • prehľad bezpohybových položiek
  • tlač štítkov skladových položiek
 • grafické prehľady:
  • vývoj nákupných cien
  • sledovanie min. a max. zásoby
  • nákup položiek v závislosti dodávateľ->druh položky a naopak
 • rozhodovacia kocka-užívateľom definované pohľady na príjem a výdaj v tabuľkovej, resp, grafickéj podobe, tlač a export do .xls formátu
 • testy integrity pre zabezpečenie integrity dát
NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...