amulet - moduly - výroba

Základná charakteristika:

 • definovanie rozpisky zloženej skladovej položky/výrobku
 • definovanie technologických operácii zloženej skladovej položky/výrobku
 • tvorba montážnych listov/výrobných príkazov:
  • manuálne
  • automaticky podľa požiadaviek odberateľov a výroby
 • generovanie materiálovej normy k montážnemu listu
 • generovanie výkonovej normy k montážnemu listu
 • import materiálovej normy z inych informačných stémov
 • odvádzanie operácii z výkonovej normy-odpisovanie mzdových lístkov
 • odvádzanie činností mimo výkonovej normy z výkazu odpracovaných hodín
 • poklad pre interný účtobný doklad
 • import odvádzaných činoostí z iných informačných ystémov
 • výdaj materiálu do výroby z montážneho listu
 • ocenenie zloženej skladovej položky/výrobku podľa kalkulačného vzorca
 • príjem zloženej skladovej položky na sklad hotových výrobkov
 • testy pre zabezpečenie integrity dát
NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...