amulet - moduly - výroba

Základná charakteristika:

 • definovanie rozpisky zloženej skladovej položky/výrobku
 • definovanie technologických operácii zloženej skladovej položky/výrobku
 • tvorba montážnych listov/výrobných príkazov:
  • manuálne
  • automaticky podľa požiadaviek odberateľov a výroby
 • generovanie materiálovej normy k montážnemu listu
 • generovanie výkonovej normy k montážnemu listu
 • import materiálovej normy z inych informačných stémov
 • odvádzanie operácii z výkonovej normy-odpisovanie mzdových lístkov
 • odvádzanie činností mimo výkonovej normy z výkazu odpracovaných hodín
 • poklad pre interný účtobný doklad
 • import odvádzaných činoostí z iných informačných ystémov
 • výdaj materiálu do výroby z montážneho listu
 • ocenenie zloženej skladovej položky/výrobku podľa kalkulačného vzorca
 • príjem zloženej skladovej položky na sklad hotových výrobkov
 • testy pre zabezpečenie integrity dát
NOVINKY

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...

23.05.2017

Porucha

Porucha servera služby Cloud

viac...

22.02.2017

Aktualizácia 2.73.00

Nová verzia uvoľnená od 22.02.2017

viac...

31.01.2017

Aktualizácia 2.72.00

Nová verzia uvoľnená od 2.2.2017

viac...