amulet - moduly - web.amulet

web.amulet

 

... je webová aplikácia, ktorá umožňuje publikovať vybrané dáta z databázy systému Amulet v sieti intranet/internet v ľubovoľnom webovom prehliadači (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera...)

 

formát publikovaných stránok

aplikácia publikuje ľubovoľné dáta podľa požiadaviek užívateľa v požadovanom formáte:

 • statická stránka
 • dynamická stránka s interaktívnym prehliadačom dát (podobne ako v Amulete riadkový režim)

 

obsah publikovaných stránok

obsah stránok je definovaný požiadavkami užívateľa. Je publikované len to, čo užívateľ povolí. Napr.:

 • adresár odberateľov a dodávateľov pre internú potrebu
 • aktuálne stavy skladových zásob
 • stav odberateľských objednávok
 • fakturácia za obdobie
 • atď.

stránky môžu pristupovať k databáze v režime:

 • offline - databáza sa aktualizuje v previdelných intervaloch
 • online - zobrazujú sa vždy aktuálne dáta z databázy

 

prístup k stránkam

prístup k stránkam je zabepečený menom a heslom a možno k ním pristupovať z:

 • vnútropodnikovej siete intranet
 • celosvetovej siete internet

 

výhody

 • netreba zriaďovať pripojenie k Amuletu
 • užívateľ nemusí mať znalosti s ovládaním systému Amulet
 • stačí prístup na internet alebo sieť LAN a webový prehliadač
 • dáta v databáze nemožno nijako prepísať alebo vymazať

 

príklady použitia

 • zaregistrovaný odberateľ môže vystavovať objednávky, ktoré sa importujú priamo do evidencie odberateľských objednávok systému Amulet
 • obchodný zástupca alebo pobočka sleduje stav skladových zásob, cenníky, vybavenosť objednávok, stav zákaziek, prehľad svojej fakturácie...
 • skladník v sklade zisťuje požiadavky na výdaj, adresy odberateľov pre zasielanie balíkov...
 • manažér priebežne sleduje fakturáciu, finančné toky...
 • dôveryhodný zákazník má prístup k predajným cenníkom a k disponibilným zásobám
 • atď.

 

požiadavky

 • pre publikovanie dát do siete internet je potrebné u Vášho poskytovateľa internetu aktivovať pevnú IP adresu.
 • inštalácia potrebných služieb (appache, php, mysql...)
NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...