amulet - moduly - web.amulet

web.amulet

 

... je webová aplikácia, ktorá umožňuje publikovať vybrané dáta z databázy systému Amulet v sieti intranet/internet v ľubovoľnom webovom prehliadači (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera...)

 

formát publikovaných stránok

aplikácia publikuje ľubovoľné dáta podľa požiadaviek užívateľa v požadovanom formáte:

 • statická stránka
 • dynamická stránka s interaktívnym prehliadačom dát (podobne ako v Amulete riadkový režim)

 

obsah publikovaných stránok

obsah stránok je definovaný požiadavkami užívateľa. Je publikované len to, čo užívateľ povolí. Napr.:

 • adresár odberateľov a dodávateľov pre internú potrebu
 • aktuálne stavy skladových zásob
 • stav odberateľských objednávok
 • fakturácia za obdobie
 • atď.

stránky môžu pristupovať k databáze v režime:

 • offline - databáza sa aktualizuje v previdelných intervaloch
 • online - zobrazujú sa vždy aktuálne dáta z databázy

 

prístup k stránkam

prístup k stránkam je zabepečený menom a heslom a možno k ním pristupovať z:

 • vnútropodnikovej siete intranet
 • celosvetovej siete internet

 

výhody

 • netreba zriaďovať pripojenie k Amuletu
 • užívateľ nemusí mať znalosti s ovládaním systému Amulet
 • stačí prístup na internet alebo sieť LAN a webový prehliadač
 • dáta v databáze nemožno nijako prepísať alebo vymazať

 

príklady použitia

 • zaregistrovaný odberateľ môže vystavovať objednávky, ktoré sa importujú priamo do evidencie odberateľských objednávok systému Amulet
 • obchodný zástupca alebo pobočka sleduje stav skladových zásob, cenníky, vybavenosť objednávok, stav zákaziek, prehľad svojej fakturácie...
 • skladník v sklade zisťuje požiadavky na výdaj, adresy odberateľov pre zasielanie balíkov...
 • manažér priebežne sleduje fakturáciu, finančné toky...
 • dôveryhodný zákazník má prístup k predajným cenníkom a k disponibilným zásobám
 • atď.

 

požiadavky

 • pre publikovanie dát do siete internet je potrebné u Vášho poskytovateľa internetu aktivovať pevnú IP adresu.
 • inštalácia potrebných služieb (appache, php, mysql...)
NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...