amulet - popis programu

Technická špecifikácia:

 • architektúra: dvojvrstvová klient-server aplikácia pre prostredie WIN32.
 • databáza: Firebird - open source relačná databáza spĺňajúca normu ANSI SQL-92, určená pre operačné systémy Linux, Windows a radu Unixových platforiem. Ponúka excelentnú priepustnosť súběžného spracovania, vysoký výkon, silnú jazykovú podporu pro tvorbu úložných procedúr a spúšťačov.
 • vývojové prostredie: Borland Delphi
 • aplikácia MDI (multiple document interface): rozhranie pre viacero dokumentov - umožňuje súčasné zobrazenie viacerých prekryvateľných formulárov(okien). Tieto formuláre sú pozične mino plochy hlavného formulára programu


Moduly:

 • skladové hospodárstvo
 • odbyt
 • evidencia a odpisovanie majetku
 • podvojné účtovníctvo
 • personalistika a mzdy
 • výroba
 • amulet.web - webová nadstavba
NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...