amulet - popis programu

Technická špecifikácia:

 • architektúra: dvojvrstvová klient-server aplikácia pre prostredie WIN32.
 • databáza: Firebird - open source relačná databáza spĺňajúca normu ANSI SQL-92, určená pre operačné systémy Linux, Windows a radu Unixových platforiem. Ponúka excelentnú priepustnosť súběžného spracovania, vysoký výkon, silnú jazykovú podporu pro tvorbu úložných procedúr a spúšťačov.
 • vývojové prostredie: Borland Delphi
 • aplikácia MDI (multiple document interface): rozhranie pre viacero dokumentov - umožňuje súčasné zobrazenie viacerých prekryvateľných formulárov(okien). Tieto formuláre sú pozične mino plochy hlavného formulára programu


Moduly:

 • skladové hospodárstvo
 • odbyt
 • evidencia a odpisovanie majetku
 • podvojné účtovníctvo
 • personalistika a mzdy
 • výroba
 • amulet.web - webová nadstavba
NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...