články

 

 

Aj vy požičiavate peniaze svoje j firme? Pozor na to, pôžička do firmy nemusí byť jednoduchá.

 

Určite to poznáte: tankujete do služobného auta a zrazu zistíte, že firemná karta ostala v kancelárii. Nevadí, poviete si, zaplatím v hotovosti, potom si to vyberiem z pokladne...

Alebo: Potrebujeme operatívne uhradiť faktúru vkladom na účet a v pokladni nie su na to peniaze. Nič sa nedeje, požičiam firme zo svojich a účtovníčka to naúčtuje ako pôžičku konateľa...

Minulý rok s tým nebol žiaden problém, od apríla 2015 to však už tak jednoducho nejde.

Podľa obchodného zákonníka "spoločník ...môže poskytnúť spoločnosti úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá, ak ho poskytne inak ako finančnými prostriedkami v hotovosti". do apríla bol hotovostný limit 5 000€, od konca apríla Lex Váhostav úplne zakazuje poskytnutie hotovostnej pôžičky firme jej spoločníkom.

Obmedzenia sú aj pri jej vrátení. Pokiaľ je "spoločnosť v kríze" (je v úpadku, alebo jej to hrozí), firma takúto pôžičku vrátiť nemôže. Kedy je spoločnosť v kríze? ak je pomer vlastného imania a záväzkov spoločnosti menej ako 4 ku 100 (od 2018 8 ku 100)

Samozrejmosťou je, že je koniec bezúročným pôžičkám a pôžičkám s premrštenou úrokovou sadzbou, transferové oceňovanie od roku 2015 sú záväzné aj pre tuzemské transakcie...

A čo Vám teda hrozí? Ak nedodržíte právne predpisy v súvislosťami s pôžičkami, ste vystavení pokutám a sankciám hlavne zo strany daňového úradu. Navyše Lex Váhostav zaviedol aj ručenie štatutárnych orgánov v prípade protiprávnych vracaní pôžičiek konateľom.

NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...