Novinky

23.05.2016 - Aktualizácia 2.67.01

Nová verzia uvoľnená od 24.05.2016

Účtovníctvo:
- spracovaný nový súbor pre kontrolný výkaz DPH: KVDPH.XML platný od 04.2016
údaje do tabuľky B.3 sú rozdelené na:
B.3.1 - ak suma odpočítanej dane v B3 < ako 3.000,- EUR
B.3.2 - ak suma odpočítanej dane v B3 >= 3.000,- EUR
- pre B.3.1 sa uvádza do konrolného výkazu jeden sumárny riadok
- pre B.3.2 sa uvádzajú všetky dodania v členení podľa IČDPH jednotlivých dodávateľov v sumáre za každé IČDPH samostatne
Pozn.: ak vznikne situácia, že je potrebné B.3.2, je nutné na každom zázname do kontrolného výkazu pre B.3 uvádzať správne IČ DPH dodávateľa.
V prípade, že ste podali Kontrolný výkaz v starej verzii xml súboru, je potrebné ho opakovane vygenerovať a odoslať na finančú správu.
V starej verzii xml súboru vzniklo riziko, že údaje do B.3.1 ani do B.3.2 neboli vyplnené !!!

NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...