Novinky

23.05.2016 - Aktualizácia 2.67.01

Nová verzia uvoľnená od 24.05.2016

Účtovníctvo:
- spracovaný nový súbor pre kontrolný výkaz DPH: KVDPH.XML platný od 04.2016
údaje do tabuľky B.3 sú rozdelené na:
B.3.1 - ak suma odpočítanej dane v B3 < ako 3.000,- EUR
B.3.2 - ak suma odpočítanej dane v B3 >= 3.000,- EUR
- pre B.3.1 sa uvádza do konrolného výkazu jeden sumárny riadok
- pre B.3.2 sa uvádzajú všetky dodania v členení podľa IČDPH jednotlivých dodávateľov v sumáre za každé IČDPH samostatne
Pozn.: ak vznikne situácia, že je potrebné B.3.2, je nutné na každom zázname do kontrolného výkazu pre B.3 uvádzať správne IČ DPH dodávateľa.
V prípade, že ste podali Kontrolný výkaz v starej verzii xml súboru, je potrebné ho opakovane vygenerovať a odoslať na finančú správu.
V starej verzii xml súboru vzniklo riziko, že údaje do B.3.1 ani do B.3.2 neboli vyplnené !!!

NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...