Novinky

19.07.2016 - Aktualizácia 2.69.00

Nová verzia uvoľnená od 19.07.2016

2.69.00
Sklad,Odbyt:
- kontrola existencie potvrdenky o hotovostnom predaji pred jej vytvorením z DL
- pridaná ďaľšia varianta tlače zaevidovania odb. objednávky
Personalistika a mzdy:
- úprava výstupov
- mzdový list 2016
- evidenčný list dôchodkového poistenia

Verzia 2.68.00
Sklad,Odbyt:
- oprava výpočtu zisku z predaja tovaru pre verziu databázy Firebird 2.1
- zrušenie pomocných ladiacich hlásení pri odmailovaní a ukladaní tlačovej zostavy

NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...