Novinky

19.07.2016 - Aktualizácia 2.69.00

Nová verzia uvoľnená od 19.07.2016

2.69.00
Sklad,Odbyt:
- kontrola existencie potvrdenky o hotovostnom predaji pred jej vytvorením z DL
- pridaná ďaľšia varianta tlače zaevidovania odb. objednávky
Personalistika a mzdy:
- úprava výstupov
- mzdový list 2016
- evidenčný list dôchodkového poistenia

Verzia 2.68.00
Sklad,Odbyt:
- oprava výpočtu zisku z predaja tovaru pre verziu databázy Firebird 2.1
- zrušenie pomocných ladiacich hlásení pri odmailovaní a ukladaní tlačovej zostavy

NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...