Novinky

24.01.2017 - Aktualizácia 2.71.00

Nová verzia uvoľnená od 27.01.2017

Sklad,Odbyt:
- rozšírený údaj Typ obchodu (viď popis nižšie v sekcii pre účtovníctvo, nové typy odb.faktúr)

Personalistika a mzdy:
- možnosť generovať príkaz na úhradu do Homebanking (*.xml) podľa strediska
- upravený import z doch.systému IDES (kód 160 - náhradné voľno sa neimportuje)

Účtovníctvo:
- zmena typového členenia odberateľských faktúr
- odčlenenie prenosu daňovej povinnosti na prijímateľa pri §69 ods. 12 od oslobodených činností na samostatné Typy odberateľských faktúr
- nové typy odberateľských faktúr:
'T' Tuzemsko - Zdanitelny obchod /bez zmeny/
'V' Vývoz (bez zmeny)
'O' Oslobodené od dane /všetky oslobodené ( §28 až §41 ) mimo prenosu daňovej povinnosti na prijímateľa podľa §69 ods. 12/
'P' Druhý dodávateľ /bez zmeny/
'S' Oslobodené služby §15,16 /bez zmeny/
'Y' Oslobodené §69 ods. 12 a) až e) /kovový odpad a šrot,emisie ... (položky fa. ako NEZARADENÉ, do verzie 2.70 ako Oslobodene od dane)/
'X' Oslobodené §69 ods. 12 f) až i) /colny sadzobnik, mob.telefony a integrovane obvody (položky fa. ako NEZARADENÉ - bez zmeny/
'Z' Oslobodené §69 ods. 12 j) /stavebné prace (položky fa. ako NEZARADENÉ, do verzie 2.70 ako Oslobodene od dane)/
- zmena v kontrolnom výkaze DPH: doplnené "stavebné práce" - §69 ods. 12 j) do kontrolného výkazu
- zmena v podkladoch pre DPH od 01.2017: nové rozčlenenie typov dokladov a popis použitých skratiek
- doplnená kontrola duplicity v dodávateľských faktúrach podľa poradového čísla v rámci jedného dodávateľa (podľa IČO)
- doplnená kontrola duplicity v záznamoch kontolného výkazu podľa poradového čísla v rámci jedného dodávateľa (podľa IČDPH)
- upravená tvorba ID pre preúčtovanie miezd z výroby
- upravené napĺňanie účtovných položiek na bankových výpisoch, oprava párovania na viacnásobné var.symboly, pri nezadaní sumy úhrady a výbere párovaného dokladu zo zoznamu ponúkne výšku nedoplatku automaticky
- upravené párovanie úhrady z banky na viacnásobné var.symboly dodávateľských faktúr ( oprava chybného výberu int.čísla )
- doplnená možnosť automatického zúčtovania centového vyrovnania pri úhrade interného dokladu
- upravená tlač inventarizácie pohľadávok (záväzkov) a upomienok k úhrade - číslo bankového účtu nahradené IBAN-om, (IBAN musí byť zadefinovaný v číselníku bankových účtov) a možnosť tlače podpisu, prípadne pečiatky s podpisom pre toho, kto je na upomienke uvedený. Tento musí byť zavedený v číselníku užívateľov a musí mať priradený podpis, prípadne pečiatku s podpisom v príslušných poliach tohto číselníka.

Majetok:
- možnosť priradiť elektronicku prílohu k majetku

NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...