Novinky

24.01.2017 - Aktualizácia 2.71.00

Nová verzia uvoľnená od 27.01.2017

Sklad,Odbyt:
- rozšírený údaj Typ obchodu (viď popis nižšie v sekcii pre účtovníctvo, nové typy odb.faktúr)

Personalistika a mzdy:
- možnosť generovať príkaz na úhradu do Homebanking (*.xml) podľa strediska
- upravený import z doch.systému IDES (kód 160 - náhradné voľno sa neimportuje)

Účtovníctvo:
- zmena typového členenia odberateľských faktúr
- odčlenenie prenosu daňovej povinnosti na prijímateľa pri §69 ods. 12 od oslobodených činností na samostatné Typy odberateľských faktúr
- nové typy odberateľských faktúr:
'T' Tuzemsko - Zdanitelny obchod /bez zmeny/
'V' Vývoz (bez zmeny)
'O' Oslobodené od dane /všetky oslobodené ( §28 až §41 ) mimo prenosu daňovej povinnosti na prijímateľa podľa §69 ods. 12/
'P' Druhý dodávateľ /bez zmeny/
'S' Oslobodené služby §15,16 /bez zmeny/
'Y' Oslobodené §69 ods. 12 a) až e) /kovový odpad a šrot,emisie ... (položky fa. ako NEZARADENÉ, do verzie 2.70 ako Oslobodene od dane)/
'X' Oslobodené §69 ods. 12 f) až i) /colny sadzobnik, mob.telefony a integrovane obvody (položky fa. ako NEZARADENÉ - bez zmeny/
'Z' Oslobodené §69 ods. 12 j) /stavebné prace (položky fa. ako NEZARADENÉ, do verzie 2.70 ako Oslobodene od dane)/
- zmena v kontrolnom výkaze DPH: doplnené "stavebné práce" - §69 ods. 12 j) do kontrolného výkazu
- zmena v podkladoch pre DPH od 01.2017: nové rozčlenenie typov dokladov a popis použitých skratiek
- doplnená kontrola duplicity v dodávateľských faktúrach podľa poradového čísla v rámci jedného dodávateľa (podľa IČO)
- doplnená kontrola duplicity v záznamoch kontolného výkazu podľa poradového čísla v rámci jedného dodávateľa (podľa IČDPH)
- upravená tvorba ID pre preúčtovanie miezd z výroby
- upravené napĺňanie účtovných položiek na bankových výpisoch, oprava párovania na viacnásobné var.symboly, pri nezadaní sumy úhrady a výbere párovaného dokladu zo zoznamu ponúkne výšku nedoplatku automaticky
- upravené párovanie úhrady z banky na viacnásobné var.symboly dodávateľských faktúr ( oprava chybného výberu int.čísla )
- doplnená možnosť automatického zúčtovania centového vyrovnania pri úhrade interného dokladu
- upravená tlač inventarizácie pohľadávok (záväzkov) a upomienok k úhrade - číslo bankového účtu nahradené IBAN-om, (IBAN musí byť zadefinovaný v číselníku bankových účtov) a možnosť tlače podpisu, prípadne pečiatky s podpisom pre toho, kto je na upomienke uvedený. Tento musí byť zavedený v číselníku užívateľov a musí mať priradený podpis, prípadne pečiatku s podpisom v príslušných poliach tohto číselníka.

Majetok:
- možnosť priradiť elektronicku prílohu k majetku

NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...