Novinky

22.02.2017 - Aktualizácia 2.73.00

Nová verzia uvoľnená od 22.02.2017

Účtovníctvo:
- oprava vytvorenia .xml pre Kontrolný výkaz DPH - za obdobie 01/2017 nesprávne vytvoril riadok pre B3 namiesto B31 - ak bol podaný výkaz na Finančnú správu, je potrebné po aktualizáciie vygenerovať nový KV DPH a podať ako opravný
- oprava textu v tlačovej zostave Výkaz mzdových nárokov - z výroby
- úprava sumy ID podľa položiek pre ID - bez DPH

Majetok:
- oprava výpočtu daňového odpisu pri prvom roku po uplatnení prerušených odpisov počas ktorých bol majetok zhodnotený
- oprava výpočtu daňovej zostatkovej ceny po zhodnotení počas prerušenia daňového odpisovania

Personalistika a mzdy:
- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo ZČ na rok 2016
- Hlásenie o vyúčtovaní dane o úhrne príjmov zo ZČ za rok 2016
- podrobnosti nájdete v sprievodnom liste, resp. na stránke www.psw.sk v sekcii [zákaznícka podpora], [súbory k stiahnutiu] alebo priamo na http://www.psw.sk/documents/files/Sprievodny_list_2.73.00.pdf

NOVINKY

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...

28.07.2017

Dovolenka

Dovolenka 31.07.2017

viac...

23.05.2017

Porucha odstránená

Porucha servera služby Cloud odstránená o 15 hod.

viac...