zákaznícka podpora - súbory k stiahnutiu

Inštalátory:

Inštalátor pripojenia k systému Amulet (klient)

Inštalátor databázy Firebird 2.5.2 (server aj klient) - pre Win32

Inštalátor databázy Firebird 2.5.2 (server aj klient) - pre Win64

Prehliadač PDF súborov - Adobe Reader

 

Postupy a návody:

Všeobecné pokyny (inštalácia, preinštalácia, migrácia...)

Pokyny k pripojeniu fiškálnej ERP rady EURO

 

Sprievodné listy k podsystému Účtovníctvo:

KV DPH v AmuleteKV DPH v Amulete-návod na vyplnenie,

Kontrolný výkaz - vzor, Kontrolný výkaz - dodatokKontrolný výkaz - poučenie

 

Sprievodné listy k podsystému PAM:

k verziám z roku 2018:

2.82.012.82.00, Príloha k spriev.listu 2.82.00

k verziám z roku 2017:

2.77.00Zmeny od 01.07.20172.73.002.72.00

k verziám z roku 2016:

2.70.012.70.002.69.00Metodické usmernenie pre zamestnávateľov ELDP2.62.01, 2.62.002.61.00poučenie k prehľadu v16

k verziám z roku 2015:

2.60.002.57.022.57.002.56.022.56.012.56.002.54.00

k verziám z roku 2014:

2.53.002.44.032.43.002.41.00

k verziám z roku 2013:

2.38.002.37.002.36.002.34.002.32.012.32.002.28.012.28.002.27.00, pomôcka k dohodám 2013: Kalendár, Kmeň.údaje, Mzdové zložky, Personalistika

 

Iné dokumenty a súbory:

WIN32 knižnica FreeAdhocUDF

WIN64 knižnica FreeAdhocUDF

LIN32 knižnica FreeAdhocUDF

LIN64 knižnica FreeAdhocUDF

Komunikačné knižnice k fiškálnym registračným pokladniciam ELCOM

Komunikačné knižnice k nefiškálnym registračným pokladniciam ELCOM

Komunikačná knižnica k fiškálnym tlačiarňam UPOS, ELZAB MERA

DCOM komponenta pre vzdialené ERP/FT (RemoteECR.exe):

Pomocník systému Windows (WinHlp32.exe):

Etický kódex

 

Cenníky:

Cenník od 1.2.2015

NOVINKY

14.02.2018

Aktualizácia 2.82.01

Nová verzia uvoľnená od 14.02.2018

viac...

01.02.2018

Aktualizácia 2.82.00

Nová verzia uvoľnená od 1.2.2018

viac...

08.11.2017

Aktualizácia 2.77.00

Nová verzia uvoľnená od 08.11.2017

viac...

03.08.2017

Zmeny v podsystéme MZDY

Zmeny od 01.07.2017

viac...